Servicii

 


Consultanță în Afaceri

Noi vă ajutăm să creșteți și să dezvoltați cu succes afacerea, precum și să rezolvați eficient problemele apărute.

Avocații noștri prestează servicii juridice complexe societăților comerciale la orice etapă a dezvoltării sale. Echipa noastră este gata oricînd să vă fie alături, începînd cu asistența necesară la etapa constituirii societății comerciale, continuînd cu consultanța indispensabilă privind activitatea comercială curentă, reorganizarea societății, suspendarea activității, pînă la reprezentarea în fața instanțelor de judecată și a altor organe competente.

Recuperarea creanțelor, întocmirea și expertiza contractelor de diferită natură și complexitate, apărarea reputației profesionale în activitatea economică sunt doar o parte din serviciile acoperite de echipa biroului nostru.


 


Soluționarea Litigiilor

Dacă sunteți implicat într-un litigiu, atunci noi suntem gata să vă oferim asistența noastră în rezolvarea acestuia. Atingerea rezultatului urmărit de dumneavoastră constituie prioritatea noastră principală. În asemenea situații vă puteți baza pe experiența noastră de reprezentare în fața instanțelor de judecată de toate nivelurile, precum și în raport cu alte organe de jurisdicție. Abordăm în mod particular și strategic fiecare litigiu în parte.


 

Medierea Conflictelor

Ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor, medierea constituie în sine dreptatea pe care și-o fac părțile implicate în conflict. Astfel, pentru a nu lăsa nimic la discreția organelor de jurisdicție, recurgerea la medierea constituie o soluție optimă și rațională. În scopul reducerii cheltuielilor și timpului necesar pentru soluționarea litigiului dumneavoastră, precum și pentru obținerea unei soluții optime, avocații noștri sunt gata să vă reprezinte într-o astfel de procedură.

Mai mult ca atît, unii dintre membrii echipei noastre sunt și mediatori atestați în condițiile legii care mediază independent și echidistant litigiile dintre părțile aflate în conflict.


 


Insolvabilitatea

Cum în orice activitate a unei societăți comerciale pot apărea unele situații mai dificile, cum ar fi dizolvarea sau insolvabilitatea firmei, avocații noștri vă vor ajuta să treceți peste ele cu ușurință, precum și să identificați în aceste momente noi oportunități. 

De asemenea echipa noastră reprezintă și interesele creditorilor în cadrul procedurii de insolvabilitate. Prin urmare, pentru a te asigura că nimic din ceea ce îți aparține sau ceea ce trebuie să primești nu va fi pierdut sau imposibil de a fi recuperat, poți conta pe asistența și consultanța oferită de noi în acest domeniu.


 


Dreptul Familiei

Suntem dispuși de a oferi consultanță și asistență la rezolvarea amiabilă a problemelor în oricare din domeniile dreptului familiei.

Adopția, divorțul, custodia copiilor, partajul bunurilor imobile, decăderea din drepturile părintești ori încasarea pensiei de întreținere sunt doar cîteva dintre probleme care pot apărea în orice familie, iar o consultație la faza inițială este în măsură să ofere calea rezolvării prompte și cu succes a situației.


 


Drepturile Consumatorului

Fie că ai cumpărat un bun sau ți-a fost prestat un serviciu pe care îl consideri necalitativ, află că ai o multitudine de opțiuni în vederea apărării dreptul încălcat. Noi îți putem fi alături oricînd prin asistența necesară pentru a te asigura că urmezi pașii corecți în vederea restabilirii dreptului tău, reparării prejudiciului material si moral cauzat de produsul sau serviciul necorespunzător, precum recuperării cheltuielilor suportate în aceste scopuri.


 


Alte Servicii

Serviciile noastre nu au un caracter exhaustiv, motiv din care membrii echipei noastre vă pot oferi consultanță și asistență în orice alte domenii, cum ar fi dreptul civil, muncii, comercial, asigurărilor, penal, internațional privat, etc. Așa că indiferent de problema pe care o ai suntem convinși că împreună vom putea găsi soluția optimă pentru dumneavoastră. Astfel, ne poți contacta oricînd  în legătură cu orice întrebare apărută.